Header

LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI DỰ ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN ÂN THI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ngày 11/7/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp Hội tham dự Đại hội Hội doanh nghiệp huyện Ân Thi lần thứ II, nhiệm ỳ 2017 – 2022.

 


 
Ngày 11/7/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp Hội tham dự Đại hội Hội doanh nghiệp huyện Ân Thi lần thứ II, nhiệm ỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có các vị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ân Thi, lãnh đạo Hội doanh nghiệp  các huyện, thành phố, Hội làng nghề, Hội ngành nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi.  

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Dương chủ tịch Hiệp hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội doanh nghiệp huyện Ân Thi đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Hội Doanh nghiệp huyện Ân Thi đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; thu hút đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia hoạt động; các doanh nghiệp đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương... 

Hội đã làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chương trình đền ơn đáp nghĩa như: Hỗ trợ xây, sửa nhà cho gia đình chính sách; ủng hộ quỹ vì người nghèo; quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện... Đồng thời đồng chí chủ tịch Hiệp hội cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Doanh nghiệp huyện tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa đại diện doanh nghiệp và chính quyền các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chương trình khảo sát thị trường, hội chợ triển lãm chắp mối kinh doanh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo, chính sách quy phạm pháp luật liên quan đến người lao động và sử dụng lao động... ,cần chú trọng quan tâm hơn nữa tới  đời sống người lao động; chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cũng cần tạo điều kiện về đất, vốn vay ưu đãi và các thủ tục pháp lý... để các doanh nghiệp thuận tiện đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường... cần thường xuyên được tu sửa, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp...

 

Đại hội đã bầu Ban Thường trực, Ban chấp hành và ban kiểm tra Hội Doanh nghiệp huyện khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại đại hội đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương được Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

Thành viên