Header

Lãnh đạo huyện Kim Động gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017

Đồng chí chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo huyện Kim Động gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017

 

Ngày 16 tháng 6 năm 2017 tại hội nghị Lãnh đạo huyện Kim Động gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn huyện  năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Dương chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phát biểu động viên Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp huyện Kim Động cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đồng chí chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh: doanh nghiệp muốn phát triển phải gắn kết, “buôn có bạn, bán có phường” phải tìm kiếm đối tác, mở rộngt hị trường, chất lượng tăng lên và hạ thấp giá thành. Đồng thời đồng chí chủ tịch cũng lưu ý các doanh nghiệp phải luôn chấp hành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, với cộng đồng và xã hội.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thành viên